طراحی سایت
X

نرخ کرایه تاکسی

تاکسی شهرستان

تاکسی شهرستان

با توجه به مبدا حرکت و مقصد سفر از طریق جداول زیر نرخ کرایه را با راننده تسویه نمایید .
نرخ کرایه تاکسی دربستی بین شهری و تاکسی شهرستان

"جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09373998224 تماس حاصل فرمایید"

نرخ کرایه (ریال)

مقصد

مبدا

ردیف

8,000,000

ساری

تهران

1

8,000,000

نوشهر

تهران

2

8,500,000

نکا

تهران

3

8,000,000

قایم شهر

تهران

4

8,000,000

بابل

تهران

5

8,000,000

آمل

تهران

6

8,200,000

نور

تهران

7

8,000,000

بابلسر

تهران

8

8,000,000

چالوس

تهران

9

9,000,000

رامسر

تهران

10

9,000,000

لاهیجان

تهران

11

8,000,000

رشت

تهران

12

7,500,000

رودبار

تهران

13

14,000,000

آستارا

تهران

14

14,000,000

اردبیل

تهران

15

14,000,000

تبریز

تهران

16

15,000,000

سرعین

تهران

17

12,000,000

گرگان

تهران

18

19,000,000

مشهد

تهران

19

15,000,000

سبزوار

تهران

20

17,000,000

نیشابور

تهران

21

20,000,000

کرمان

تهران

22

30,000,000

زاهدان

تهران

23

9,000,000

سنندج

تهران

24

9,000,000

کرمانشاه

تهران

25

15,000,000

بانه

تهران

26

9,000,000

بیجار

تهران

27

7,000,000

همدان

تهران

28

11,000,000

خرم آباد

تهران

29

8,000,000

بروجرد

تهران

30

14,000,000

ایلام

تهران

31

4,500,000

ساوه

تهران

32

8,000,000

اصفهان

تهران

33

6,000,000

اراک

تهران

34

3,000,000

قم

تهران

35

6,500,000

کاشان

تهران

36

6,000,000

قزوین

تهران

37

8,500,000

زنجان

تهران

38

11,000,000

یزد

تهران

39

14,000,000

یاسوج

تهران

40

12,000,000

آباده

تهران

41

19,000,000

آبادان

تهران

42

19,000,000

اهواز

تهران

43

21,000,000

بوشهر

تهران

44

19,000,000

شیراز

تهران

45

 
 
"جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09373998224 تماس حاصل فرمایید"
 
 

نکا

تاکسی دربستی نکا

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نکا
> طول مسیر : 345 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-دماوند-فیروزکوه-قایم شهر-نکا

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

نوشهر

تاکسی دربستی نوشهر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نوشهر
> طول مسیر : 240 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-کرج-کلاردشت-چالوس-نوشهر

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

ساری

تاکسی دربستی ساری

 

> مبداء : تهران
> مقصد : ساری
> طول مسیر : 314 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-دماوند-فیروزکوه-قایم شهر-ساری

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

قائم شهر

تاکسی دربستی قایم شهر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : قائم شهر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

بابل

تاکسی دربستی بابل

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بابل
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

آمل

تاکسی دربستی آمل

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آمل
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

نور

تاکسی دربستی نور

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نور
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

بابلسر

تاکسی دربستی بابلسر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بابلسر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

چالوس

تاکسی دربستی چالوس

 

> مبداء : تهران
> مقصد : چالوس
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

رامسر

تاکسی دربستی رامسر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : رامسر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

لاهیجان

تاکسی دربستی لاهیجان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : لاهیجان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

رشت

 

> مبداء : تهران
> مقصد : رشت
> طول مسیر : 370 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-قزوین-منجیل-رودبار-رشت

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

رودبار

تاکسی دربستی رودبار

 

> مبداء : تهران
> مقصد : رودبار
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

آستارا

تاکسی دربستی آستارا

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آستارا
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

اردبیل

تاکسی دربستی اردبیل

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اردبیل
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

تبریز

تاکسی دربستی تبریز

 

> مبداء : تهران
> مقصد : تبریز
> طول مسیر : 665 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 7 ساعت
> مسیر : تهران-قزوین-زنجان-بستان آباد-تبریز

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

سرعین

تاکسی دربستی سرعین

 

> مبداء : تهران
> مقصد : سرعین
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

گرگان

تاکسی دربستی گرگاان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : گرگان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

مشهد

تاکسی دربستی مشهد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : مشهد
> طول مسیر : 950 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 10 ساعت
> مسیر : تهران-دامغان-شاهرود-سبزوار-مشهد

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

سبزوار

تاکسی دربستی سبزوار

 

> مبداء : تهران
> مقصد : سبزوار
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

نیشابور

تاکسی دربستی نیشابور

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نیشابور
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

کرمان

تاکسی دربستی کرمان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : کرمان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

زاهدان

تاکسی دربستی زاهدان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : زاهدان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

سنندج

تاکسی دربستی سنندج

 

> مبداء : تهران
> مقصد : سنندج
> طول مسیر : 460 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 5 ساعت
> مسیر : تهران-ساوه-همدان-سنندج

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

کرمانشاه

تاکسی دربستی کرمانشاه

 

> مبداء : تهران
> مقصد : کرمانشاه
> طول مسیر : 480 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 5 ساعت
> مسیر : تهران-ساوه-همدان-کرمانشاه

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

بانه

تاکسی دربستی بانه

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بانه
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

بیجار

تاکسی دربستی بیجار

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بیجار
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

همدان

تاکسی دربستی همدان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : همدان
> طول مسیر : 290 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 3 ساعت
> مسیر : تهران-ساوه-همدان

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

خرم آباد

تاکسی دربستی خرم آباد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : خرم آباد
> طول مسیر : 460 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 5 ساعت
> مسیر : تهران-قم-اراک-بروجرد-خرم آباد

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

بروجرد

تاکسی دربستی بروجرد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بروجرد
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

ایلام

تاکسی دربستی ایلام

 

> مبداء : تهران
> مقصد : ایلام
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

ساوه

تاکسی دربستی ساوه

 

> مبداء : تهران
> مقصد : ساوه
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

اصفهان

تاکسی دربستی اصفهان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اصفهان
> طول مسیر : 430 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-قم-کاشان-نطنز-اصفهان

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

اراک

تاکسی دربستی اراک

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اراک
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

قم

تاکسی دربستی قم

 

> مبداء : تهران
> مقصد : قم
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

کاشان

تاکسی دربستی کاشان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : کاشان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

قزوین

تاکسی دربستی قزوین

 

> مبداء : تهران
> مقصد : قزوین
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

زنجان

تاکسی دربستی زنجان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : زنجان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری 

یزد

تاکسی دربستی یزد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : یزد
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

یاسوج

تاکسی دربستی یاسوج

 

> مبداء : تهران
> مقصد : یاسوج
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

آباده

تاکسی دربستی آباده

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آباده
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

آبادان

تاکسی دربستی ابادان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آبادان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

اهواز

تاکسی دربستی اهواز

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اهواز
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

بوشهر

تاکسی دربستی بوشهر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بوشهر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

شیراز

تاکسی دربستی شیراز

 

> مبداء : تهران
> مقصد : شیراز
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری

 

"جهت کسب اطلاعات بیشتر از نرخ تاکسی بین شهری با شماره 09373998224 تماس حاصل فرمایید"