طراحی سایت
X

نرخ کرایه تاکسی

تاکسی شهرستان

تاکسی شهرستان

با توجه به مبدا حرکت و مقصد سفر از طریق جداول زیر نرخ کرایه را با راننده تسویه نمایید .
نرخ کرایه تاکسی دربستی بین شهری و تاکسی دربستی فرودگاه

"جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09373998224 تماس حاصل فرمایید"

نرخ کرایه (ریال)

مقصد

مبدا

ردیف

8,000,000

ساری

تهران

1

8,000,000

نوشهر

تهران

2

8,500,000

نکا

تهران

3

8,000,000

قایم شهر

تهران

4

8,000,000

بابل

تهران

5

8,000,000

آمل

تهران

6

8,200,000

نور

تهران

7

8,000,000

بابلسر

تهران

8

8,000,000

چالوس

تهران

9

9,000,000

رامسر

تهران

10

9,000,000

لاهیجان

تهران

11

8,000,000

رشت

تهران

12

7,500,000

رودبار

تهران

13

14,000,000

آستارا

تهران

14

14,000,000

اردبیل

تهران

15

14,000,000

تبریز

تهران

16

15,000,000

سرعین

تهران

17

12,000,000

گرگان

تهران

18

19,000,000

مشهد

تهران

19

15,000,000

سبزوار

تهران

20

17,000,000

نیشابور

تهران

21

20,000,000

کرمان

تهران

22

30,000,000

زاهدان

تهران

23

9,000,000

سنندج

تهران

24

9,000,000

کرمانشاه

تهران

25

15,000,000

بانه

تهران

26

9,000,000

بیجار

تهران

27

7,000,000

همدان

تهران

28

11,000,000

خرم آباد

تهران

29

8,000,000

بروجرد

تهران

30

14,000,000

ایلام

تهران

31

4,500,000

ساوه

تهران

32

8,000,000

اصفهان

تهران

33

6,000,000

اراک

تهران

34

3,000,000

قم

تهران

35

6,500,000

کاشان

تهران

36

6,000,000

قزوین

تهران

37

8,500,000

زنجان

تهران

38

11,000,000

یزد

تهران

39

14,000,000

یاسوج

تهران

40

12,000,000

آباده

تهران

41

19,000,000

آبادان

تهران

42

19,000,000

اهواز

تهران

43

21,000,000

بوشهر

تهران

44

19,000,000

شیراز

تهران

45

 
 
"جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09373998224 تماس حاصل فرمایید"
 
 

نکا

تاکسی دربستی نکا

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نکا
> طول مسیر : 345 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-دماوند-فیروزکوه-قایم شهر-نکا

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 450 هزار تومان

نوشهر

تاکسی دربستی نوشهر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نوشهر
> طول مسیر : 240 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-کرج-کلاردشت-چالوس-نوشهر

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

ساری

تاکسی دربستی ساری

 

> مبداء : تهران
> مقصد : ساری
> طول مسیر : 314 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-دماوند-فیروزکوه-قایم شهر-ساری

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

قائم شهر

تاکسی دربستی قایم شهر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : قائم شهر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

بابل

تاکسی دربستی بابل

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بابل
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

آمل

تاکسی دربستی آمل

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آمل
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

نور

تاکسی دربستی نور

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نور
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 410 هزار تومان

بابلسر

تاکسی دربستی بابلسر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بابلسر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

چالوس

تاکسی دربستی چالوس

 

> مبداء : تهران
> مقصد : چالوس
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

رامسر

تاکسی دربستی رامسر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : رامسر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

لاهیجان

تاکسی دربستی لاهیجان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : لاهیجان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 450 هزار تومان

رشت

 

> مبداء : تهران
> مقصد : رشت
> طول مسیر : 370 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-قزوین-منجیل-رودبار-رشت

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

رودبار

تاکسی دربستی رودبار

 

> مبداء : تهران
> مقصد : رودبار
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 370 هزار تومان

آستارا

تاکسی دربستی آستارا

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آستارا
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 750 هزار تومان

اردبیل

تاکسی دربستی اردبیل

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اردبیل
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 800 هزار تومان

تبریز

تاکسی دربستی تبریز

 

> مبداء : تهران
> مقصد : تبریز
> طول مسیر : 665 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 7 ساعت
> مسیر : تهران-قزوین-زنجان-بستان آباد-تبریز

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 650 هزار تومان

سرعین

تاکسی دربستی سرعین

 

> مبداء : تهران
> مقصد : سرعین
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 850 هزار تومان

گرگان

تاکسی دربستی گرگاان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : گرگان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 600 هزار تومان

مشهد

تاکسی دربستی مشهد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : مشهد
> طول مسیر : 950 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 10 ساعت
> مسیر : تهران-دامغان-شاهرود-سبزوار-مشهد

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 1،100 تومان

سبزوار

تاکسی دربستی سبزوار

 

> مبداء : تهران
> مقصد : سبزوار
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 730 هزار تومان

نیشابور

تاکسی دربستی نیشابور

 

> مبداء : تهران
> مقصد : نیشابور
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 820 هزار تومان

کرمان

تاکسی دربستی کرمان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : کرمان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 1،000 تومان

زاهدان

تاکسی دربستی زاهدان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : زاهدان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 1،600هزار تومان

سنندج

تاکسی دربستی سنندج

 

> مبداء : تهران
> مقصد : سنندج
> طول مسیر : 460 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 5 ساعت
> مسیر : تهران-ساوه-همدان-سنندج

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 550 هزار تومان

کرمانشاه

تاکسی دربستی کرمانشاه

 

> مبداء : تهران
> مقصد : کرمانشاه
> طول مسیر : 480 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 5 ساعت
> مسیر : تهران-ساوه-همدان-کرمانشاه

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 600 هزار تومان

بانه

تاکسی دربستی بانه

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بانه
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 750 هزار تومان

بیجار

تاکسی دربستی بیجار

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بیجار
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 450 هزار تومان

همدان

تاکسی دربستی همدان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : همدان
> طول مسیر : 290 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 3 ساعت
> مسیر : تهران-ساوه-همدان

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 300 هزار تومان

خرم آباد

تاکسی دربستی خرم آباد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : خرم آباد
> طول مسیر : 460 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 5 ساعت
> مسیر : تهران-قم-اراک-بروجرد-خرم آباد

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 500 هزار تومان

بروجرد

تاکسی دربستی بروجرد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بروجرد
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

ایلام

تاکسی دربستی ایلام

 

> مبداء : تهران
> مقصد : ایلام
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 730 هزار تومان

ساوه

تاکسی دربستی ساوه

 

> مبداء : تهران
> مقصد : ساوه
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 150 هزار تومان

اصفهان

تاکسی دربستی اصفهان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اصفهان
> طول مسیر : 430 کیلومتر
> مدت زمان سفر : 4 ساعت
> مسیر : تهران-قم-کاشان-نطنز-اصفهان

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

اراک

تاکسی دربستی اراک

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اراک
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 280 هزار تومان

قم

تاکسی دربستی قم

 

> مبداء : تهران
> مقصد : قم
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 150هزار تومان

کاشان

تاکسی دربستی کاشان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : کاشان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 250 هزار تومان

قزوین

تاکسی دربستی قزوین

 

> مبداء : تهران
> مقصد : قزوین
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 250 هزار تومان

زنجان

تاکسی دربستی زنجان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : زنجان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 400 هزار تومان

یزد

تاکسی دربستی یزد

 

> مبداء : تهران
> مقصد : یزد
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 630 هزار تومان

یاسوج

تاکسی دربستی یاسوج

 

> مبداء : تهران
> مقصد : یاسوج
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 750 هزار تومان

آباده

تاکسی دربستی آباده

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آباده
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 650 هزار تومان

آبادان

تاکسی دربستی ابادان

 

> مبداء : تهران
> مقصد : آبادان
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 1،000 تومان

اهواز

تاکسی دربستی اهواز

 

> مبداء : تهران
> مقصد : اهواز
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 900 هزار تومان

بوشهر

تاکسی دربستی بوشهر

 

> مبداء : تهران
> مقصد : بوشهر
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 1،000 تومان

شیراز

تاکسی دربستی شیراز

 

> مبداء : تهران
> مقصد : شیراز
> طول مسیر : -کیلومتر
> مدت زمان سفر : -ساعت
> مسیر : تهران

نرخ کرایه تاکسی بین شهری : 900 هزار تومان

 

"جهت کسب اطلاعات بیشتر از نرخ تاکسی بین شهری با شماره 09373998224 تماس حاصل فرمایید"